Medikal alanında kolajen kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Dişçilikle ilgili süreçlerde kolajen kaynaklı materyallerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle kolajenin diş sağlığı açısından etkili bir ek gıda olduğu söylenebilir. Kolajen vücuttaki tüm bağ dokularının yapısında bulunmaktadır (Sandhu vd., 2012: 159) ve bu durum diş için kolajenin etkili olmasını olağan hale getirmektedir. Kolajen vücuttaki dokuların korunmasından sorumlu proteindir. Diş kemiğinin temel bileşeni konumunda olan kolajen (Munjal ve Munjal, 2014: 619) bu yönüyle diş sağlığı için önemli roller üstlenmektedir.

Ağız ve diş problemleri; ağrı, acı, çiğneme, yutma, konuşma gibi genel sağlıkla ilgili olan pek çok durumu olumsuz yönde etkiler (Wu, 2012: 270). Bu ve benzer yöndeki etkilerin varlığı kolajenin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini önemli bir konuma getirmektedir.

Diş için kolajenin başlıca etkileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Raman ve Gopakumar, 2018: 760-761):

  • Kolajen, diş hastalıklarının tedavisinde kanamayı kontrol etmede ve ağız yaralarını iyileştirmede etkilidir.
  • Kolajen, implant tedavisinde kusurlu alandaki hücrelerin yenilenmesini ve çoğalmasını önlemektedir.
  • Kolajen, diş çürüklerinin tedavisinde kullanılır.
  • Kolajen, dişteki yumuşak dokuları koruyucu roller üstlenir.
  • Kolajen, diş hastalıklarının iyileşmesini destekler.

Paylaşılan bilgilerden hareketle kolajen hidrolizat hakkında diş sağlığı için belirleyici konumda olan besin kaynaklarından birisi değerlendirmesi yapılabilir. Diş hastalıklarının önlenmesinde ve iyileşmesinde üstlendiği roller, kolajenin bilinirliğini artırmakta ve daha yaygın biçimde kullanılmasını beraberinde getirmektedir.

Kolajen çok yönlü bir proteindir ve ciddi yanıkların, iyileşmeyen ülserlerin, travmatik, cerrahi yaraların tedavisi amacıyla tıp alanında yaygın olarak kullanılır. Diş hekimliğinde kolajenin biyolojik olarak uyumlu ve dokular tarafından kolayca emilen materyaller sentetik olandan daha kabul edilebilir olduğu için iyi bir iyileştirme alanına sahip olduğu bulunmuştur (Kakarla, Avula ve Anche, 2016: 1). Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında ağız ve diş sağlığınız için kolajen kullanmanız önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Kakarla, P., Avula, J.S.S. ve Anche, S. (2016). Collagen as a biomaterial in dentistry. International Journal of Innovative and Health Science, 6, 1-4.

Munjal, S. ve Munjal, S. (2014). Vitamin c and oral health. Research Journal of Pharmacuetical Biological and Chemical Sciences, 5 (2), 617-625.

Raman, M. ve Gopakumar, K. (2018). Fish collagen and its applications in food and Pharmaceutical industry. EC Nutrition Journal, 13 (12), 752-767.

Sandhu, S.V., Gupra, S., Bansal, H. ve Singla, K. (2012). Collagen in health and disease. Journal of Orofacial Research, 2 (3), 153-159.

Wu, C.D. (2012). The impact of food component and dietary factors on oral health. Journal of Food and Drug Analysis, 20 (1), 270-274.

* Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin almaksızın kaynak gösterilse dahi kısmen veya tamamen yayınlanamaz, çoğaltılamaz.

** Çevre Mühendisi; Sakarya Ünv., MBA; Beykent Ünv.

DİŞLER İÇİN KOLAJEN

Yazar: Selman ÖZEN **

Soru ve görüşleriniz için: ozenselman@gmail.com