Diyabet, dünya genelinde önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir ve toplumun farklı kesimlerinden insanlarda gözlenen bir hastalıktır. Dünyada ölüme neden olan hastalıklar arasında diyabet ilk 5 içerisinde yer almaktadır (Ayhan vd., 2012: 199). Diyabetin ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanında beslenme alışkanlıkları belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle diyabetin önlenmesinde sağlıklı ve düzenli beslenmenin (dolaylı olarak da kolajenin) önemli bir yeri vardır.

İnsülin duyarlılığı, diyabet hastalığıyla doğrudan ilişkili konulardan bir tanesidir. Düzenli biçimde kolajen kullanılması durumunda vücuttaki insülin duyarlılığının olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir (Zhu vd., 2010). Kolajen aynı zamanda diyabetik ayak yaralarının iyileşmesi sürecinde aktif roller üstlenmektedir (Holmes vd., 2013: 17). Böylece kolajenin diyabeti önlemede ve diyabet tedavisi sürecinde kullanılabilecek bir ek gıda olduğu anlaşılmaktadır.

Kolajenin diyabeti önlemede ve tedavi sürecindeki etkisini araştırmak için öncelikle fareler üzerinde deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerde ulaşılan sonuçlara göre kolajen glikoz metabolizması ve insülin direncini pozitif yönde etkilemektedir (Zhu vd., 2017: 2260). Diyabet ve kolajen etkileşimini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Munish vd., 2015: 3614):

  • Araştırmaya 50 kişi katılmış, 25 kişiye kolajen örtüsü 25 kişiye ise tuzlu su örtüsü uygulanmıştır.
  • 12 hafta boyunca gözlem yapılmıştır.
  • Kolajen örtüsü uygulanan hastalarda daha iyi sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
  • Kolajenin iyileşme niteliğine ve süresine olumlu yönde katkıları olduğu sonucuna varılmıştır.

Bilimsel bir araştırmada ortaya koyulan bu sonuçlar kolajenin diyabet hastalığıyla mücadele edilmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılabilecek bir ek gıda konumunda olduğu yorumunun yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Kolajen peptid kullanılması, diyabet hastalığını direkt olarak önler demek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak kolajenin diyabetli hastalar üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarda diyabet hastalığının tedavi edilmesinde kullanılan bir araç olduğu görülmüştür. Bu yönüyle kolajen için diyabet hastalığının oluşmasında önleyici bir ek gıda takviyesi olduğu çıkarımı yapılabilir.

KAYNAKÇA

Ayhan, D., Kahveci, R., Koç, E.M., Sencan, İ., Kasım, İ., Özkara, A. ve Güler, S. (2012). Ceza infaz kurumlarında diyabet yönetimi. Ankara Medical Journal, 12 (4), 199-204.

Holmes, C., Wrobel, J.S., MacEachern, M.P. ve Boles, B.R. (2013). Collagen based wound dressing for the treatment of diabetes related foot ulcers: a systematic review. Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 6, 17-29.

Munish, T., Ramneesh, G., SAnjeev, S., Jasdeep, S., Jaspal, S. ve Nikhil, G. (2015). Comparative study of collagen based dressing and standart dressing in diabetic foot ulcer. Journal of Evulotion of Medical and Dental Science, 4 (21), 3614-3621.

* Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin almaksızın kaynak gösterilse dahi kısmen veya tamamen yayınlanamaz, çoğaltılamaz.

** Yapı Öğrt.; Sakarya Ünv., MBA; Beykent Ünv.

DİYABETİ ÖNLEMEDE KOLAJEN ETKİSİ

Yazar: Sadullah ÖZEN **

Soru ve görüşleriniz için: sadullahozen@gmail.com