Vücudumuzda hayati bir değere sahip olan kolajen peptit, tüm proteinler içerisinde yaklaşık yüzde yirmi beş – otuz seviyelerinde yer tutmaktadır. Kolajen peptit kolajenden üretilmektedir. Kolajen ise, hayvansal kaynaklı bir protein olup, çeşitli işlemler ile insan vücudunun yararlanabileceği forma dönüştürülmektedir. Elde edilen bu madde, ‘’kolaken peptit’’tir ve kısaca kolajen olarak isimlendirilecek olup, genellikle bu isim ile nitelendirilecektir. Ülkemizde henüz yeni yeni keşfedilmeye başlamış olması kesinlikle az değerli bir madde olduğunu göstermemektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçlar, bu maddenin en azından ülkemizde çok geç keşfedilmiş olduğunu işaret etmektedir. Yakın gelecekte çok daha fazla ilgi göreceğini düşündüğümüz bu ürün grubunun yararları konusunda sayfamızda bilimsel yayınlara yer verilecektir.

Kolajen Peptit (Peptid) Tanımı

Kolajen ilk üretildiği haliyle molekül ağırlığı sebebiyle vücudumuz tarafından kullanılamaz. Çünkü molekül ağırlığı üç yüz bin ile dört yüz bin daltonun üzerindedir. Çeşitli yöntemler ile jelatin ismi verilen maddeye dönüştürülen ürünün yolculuğu hala insan vücudu için biyoyararlanım elde edecek düzeyde olmayacaktır. Çünkü jelatinin molekül ağırlığı da elli – altmış bin dalton düzeylerindedir. Bunun akabinde ise hidroliz yöntemi ile kolajen peptid (peptit) formuna dönüştürülmektedir. İşte insan vücudunun kullanabileceği forma dönüştürülen bu ürün sindirilebilir hale gelmiştir. Artık molekül ağırlığı iki bin ile dört bin dalton civarlarında (ortalama üç bin dalton) olan bu ürünün sindirilmesi bu formda mümkündür ve hemen hemen her sıvı madde ile kolaylıkla çözünmektedir. Bizim ve bizim gibi nihai tüketicilere satış yapılan ürünlerin tamamı bu formdadır. Diğer türler endüstriyel kategoriye dahil olduğundan dolayı ilgi alanımıza girmemektedir.

Besin  Takviyesi
peptit Kolajen Peptid
gençlik iksiri
özel besin

Kolajen Neden Peptid Forma Getirilir

Kolajenin yukarıda ifade edildiği gibi hidrolize edilmesinin sebebi kolajenin yüksek molekül ağırlığından dolayı vücut tarafından sindirilememesidir. Yıllarca yaygın olarak kullanılan jelatin kolajenin kısmi olarak hidrolize edilmiş halidir. Ancak gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmalar yeni bir tür olan kolajen hidrolizatı ya da kolajen peptitlerin üretilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla daha düşük molekül ağırlığına gelmiş olan kolajenin bu yeni türü, insan vücudu tarafından rahatlıkla sindirilmekte ve insan vücudundaki etkileri ve yararlılığı daha yüksek seviyede olabilmektedir.

Kolajen Nasıl Elde Edilir ve Avantajları Nelerdir?

Kolajenin en yaygın kullanım formlarından bir tanesi yıllarca geleneksel yollardan üretilebilen ve gıda maddelerinde de kullanılan jelatindir. Jelatin zengin kolajen kaynakları olan hayvan kemikleri ve derilerinden endüstriyel yöntemlerle kısmi hidrolize edilerek elde edilir. Geleneksel olarak sığır ve domuzlardan elde edilmesinin yanında deniz mahsullerinden de son yıllarda üretim yapılmaktadır. Ancak biz Helal Sertifikasına sahip olduğumuz için domuz ve domuz ürünlerini kesinlikle kullanmıyoruz. Özellikle balıklarda bulunan yüksek kolajen yoğunluğunun olması bazı dini inançların domuz ve mahsullerine olan kısıtları gibi nedenlerden dolayı deniz mahsullerinden üretilen jelatinin daha avantajlı olduğu görülmektedir. Kolajenin yaygın kullanımlarından bir tanesi jelatin olduğu bilinmektedir. Ancak jelatinin kısmi olarak hidrolizatınının yapılabilmesi molekül ağırlığının kısmen yüksek olmasına neden olmaktadır. Kolajen hidrolizatı ya da kolajen peptit olarak bilinen kolajenin başka bir formu ise molekül ağırlığının daha düşük olması sebebiyle sindirim ve yararlılık açısından diğer formlardan daha yüksektir. Kolajen peptitler molekül ağırlıkları asit ve enzimatik işlemlerle yıkıma uğratılarak suda çözünebilme formlarına getirilebilmektedir. Bu formuyla besin takviyesi ve kozmetik uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Kolajen Takviye Alarak Tüketilmeli mi?

İnsanın biyolojik yaşının otuz ve üzerine ulaşması neticesinde çeşitli metabolik faaliyetlerde yavaşlama ve azalma göze çarpmaktadır. Bu durumun sonucunda ise bazı doku ve organların işlevleri azalabilir. Bunun yanında tarım ilaçları, gıdaların endüstriyel olarak işlenmesi ve paketlenmiş gıdaların sıklıkla tüketilmesi bu süreci hızlandırmaktadır. Ayrıca alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar da mevcut ise yukarıda anlatılan işlemlerin olumsuz manada iyice hızlanması elzemdir. Bu durumun nihai bir sonucu olarak etkilenen vücudumuz, kolajen üretimi konusunda da yavaşlamakta olabilir. Hal böyle olunca da kolajen takviye alarak tüketilmeli mi sorusuna basit olarak evet yanıtı verilebilir. Özellikle vücudun durumun farkına varması ve kendi içinde kolajen üretmesi için de ek gıda takviyesi olarak tüketilmesi önerilmektedir. Şu ana dek tespit edilen onlarca yarar sebebiyle başta eklem ve kemik sağlığı olmak üzere, ciltteki etkileri, tırnaklar, mide, bağırsaklar, saçlar ve kardiyovasküler sistem olmak üzere hemen hemen her doku üzerinden yararı bulunduğundan dolayı kolajen peptidi güvenle kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak çekinceleriniz var ise bizden bilgi alabilir veya doktorunuza danışabilirsiniz.

En Kaliteli Kolajenin Adresi

Sonuç olarak tüm bu anlatılan sebeplerle kolajen peptit kullanılması ilgili uzmanlarca önerilmektedir. Daha önceki yayınlarımızda da vurguladığımız üzere, konuyla alakalı az yorum yapmayı tercih ediyoruz. Hedefimiz daha çok konuyla ilgili literatürde yer alan bilimsel çalışmaların neticesini size ulaştırmak ve nihai kararı bir tüketici olarak size bırakmaktır. Elbette ek bilgi almak ve gerek ürünlerimiz gerekse de genel olarak konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Bilimsel yayınlara göz atmak isterseniz ana sayfamızda yer alan bilimsel çalışmaların yer aldığı kısmı inceleyebilirsiniz. Orada anlatılan bilimsel tespitlerin size önemli katkıları olacağını ön görmekteyiz.