Kolajenin vücuttaki etki alanlarından birisi de tırnaklardır. Kolajenin tırnak sağlığının artmasına yönelik etkileri olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur (Dybka ve Walczak, 2009: 90). Cilt, saç, doku, kemik ve eklemler üzerinde olumlu etkileri olan kolajenin tırnaklara yönelik faydalarının varlığı olağan karşılanmaktadır.

Tırnaklarda yaşanan bozukluklar ve buna paralel olarak yaşanan translasyon gibi örnekler kolajenin yetersizliği ile ilişkilendirilebilir (Saeedi, Shavandi ve Jones, 2018: 2). Bu sebeple de ek gıda olarak kolajen kullanılması, tırnaklarda yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesinde etkili olacaktır.

Hexsel vd. (2017) tarafından yapılan araştırmada kolajen ile tırnakların büyümesi ve tırnakların kırılması arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Brezilya’da gerçekleşen araştırmaya 25 kişi katılmış ve düzenli kullanım sonrasında etkiler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan dikkat çekici sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Hexsel vd., 2017: 1-2):

  • Kolajen, tırnakların sağlıklı ve düzgün biçimde büyümesine katkı sağlamıştır.
  • Kolajen kullanımıyla birlikte katılımcıların tırnaklarında kırılma oranları azalmıştır.
  • Kolajen kullanımı katılımcıların tırnaklarında klinik iyileşme meydana getirmiştir.
  • Kolajen, tırnak büyümesi ve tırnak gücünü olumlu yönde etkilemiştir.
  • Kolajen, tırnak kalitesini iyileştirmiştir.

Görüldüğü üzere yapılan araştırmada kolajen kullanımının tırnaklar açısından çok yönlü fayda sağladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle tırnakların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ek gıda olarak kolajenin tüketilmesi önerilebilir.

Günümüzde insanların sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve sağlığı korumaya yönelik girişimlerinin artmasıyla birlikte kolajen gibi faydalı ek gıdalara olan ilgili artmaktadır (Bilek ve Bayram, 2015: 328). Kolajenin tırnaklara yönelik faydaları hakkında ulaşılan bulgular da bu bilgiyi destekler niteliktedir.

KAYNAKÇA

Bilek, S.E. ve Bayram, S.K. (2015). Kolajen hidrolizatının fonksiyonel bir bileşen olarak gıda endüstrisinde kullanılması. Akademik Gıda Dergisi, 13 (4), 327-334.

Dybka, K. ve Walzcak, P. (2009). Collagen hydrolysates as a new diet supplement. Scientific Bulletin of the Technical University of Lodz, 73, 83-92.

Hexsel, D., Zague, V., Schunck, M., Siega, C., Camozzato, F.O. ve Oesser, S. (2017). Oral supplementation with spesific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails. Journal of Cosmetic Dermatology, 1-7.

Saeedi, P., Shavandi, A. ve Jones, K.M. (2018). Nail properties and bone health: a review. Journal of Functional Biomaterials, 9, 1-11.

* Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin almaksızın kaynak gösterilse dahi kısmen veya tamamen yayınlanamaz, çoğaltılamaz.

** Çevre Mühendisi; Sakarya Ünv., MBA; Beykent Ünv.

KOLAJENİN TIRNAKLARA FAYDALARI

Yazar: Selman ÖZEN **

Soru ve görüşleriniz için: ozenselman@gmail.com